xxxxxxxxxxx

No Thanks

TERRY BATHROBE

₩150,000

Size 01
No.108674
Chest : approx. 580mm, Length : approx. 850mm

Size 02
No.108681
Chest : approx. 660mm, Length : approx. 950mm

Material : Cotton