xxxxxxxxxxx

No Thanks

STEEL FRAME

₩10,000

Rectangle W50
No.104362
Size : H28 x W50 x D18mm

Rectangle W65
No.104355
Size : H30 x W65 x D20mm

Square
No.104348
Size : H50 x W62 x D35mm

Material : Steel