xxxxxxxxxxx

No Thanks

DECORATION TRAY

₩20,000

Square
No.111032
Size : H22 x W330 x D330mm

Circle Wave
No.111049
Size : H22 x W330 x D330mm

Circle Petal
No.111056
Size : H22 x W330 x D330mm

Circle Pleat
No.111063
Size : H22 x W330 x D330mm

Rectangle
No.111087
Size : H22 x W500 x D330mm

Oval
No.111094
Size : H22 x W500 x D330mm

Material : Recycled PP